Terms Conditions

MILLIONAIRE MIND INTENSIV IULIE 2019 BUCURESTI ROMANIA

Va rugăm să consultați termenii și condițiile pentru Millionaire Mind Intensive iulie 2019 Bucuresti,  

Romania – Cumparare online

Termeni și condiții generale:

Toate biletele sunt valabile numai pentru "Millionaire Mind Intensive July 2019 Bucharest Romania" ce va avea loc la Willbrook Platinum Business & Convention Centre,  Șoseaua București-Ploiești 172-176, București 013686, România. Oferta este pusa in vanzare de la 2 mai 2019 pana la 11 iulie 2019, ora 23.59. Nu se accepta bani în numerar. Nu este valabilă pentru nici o altă ofertă / promovare. Se aplică taxe suplimentare de procesare a plăților.

Termenii și condițiile complete sunt după cum urmează:

Angajament

Vă mulțumim că ați acceptat oferta noastră pentru a vă prezenta serviciile de seminar. Plasând o comandă, recunoașteți că ați citit acești Termeni și condiții și sunteți de acord că plasarea unui ordin, împreună cu acești Termeni și condiții, alcatuiesc un contract între dvs. și Success Resources UK Limited.

Evenimentul "Millionaire Mind Intensive July 2019 Bucharest Romania" este un eveniment privat pentru persoanele mature care caută să creeze mai multe fluxuri de venit și să își îmbunătățească strategia de afaceri, găzduită de Success Resources UK Limited. Toți participanții trebuie să aibă vârsta de cel putin16 ani. Sub aceasta varsta nu se va permite intrarea în sala de conferinta. 

Pe parcursul evenimentului, inafara cunostintelor oferite in cursul de formare, participanților li se va oferi posibilitatea de a achiziționa cursuri de formare continuă si servicii de seminar care le-ar putea fi de folos. Participanții nu au nici o obligație de a cumpăra un produs la eveniment, iar orice achiziție făcută este la discreția participanților. Pe durata acestui eveniment privat, Success Resources UK Limited va avea ca sediu pentru activitatea de afaceri: Willbrook Platinum Business & Convention Șoseaua București-Ploiești 172-176, București 013686.

Definiții:

Success Resources UK Limited ("SR") este organizatorul și agentul de colectare desemnat pentru produse, servicii și vânzarea de bilete pentru eveniment.

Referințele la "Client" sau "Clienți" sau "Dumneavoastră" în capitolul Termeni și condiții sunt referințe la dvs. Referințele la "noi" sunt referințe la SR.

Seminar Services se referă la evenimentul "Millionaire Mind Intensive July 2019 Bucharest Romania",  la înregistrarea și materialele sale (dacă există) oferite ca parte integrantă a evenimentului.

Timp și loc

 • Achitarea platii investiției catre  noi va dă dreptul de:
 • Acces la locație în timpul orelor de seminar pentru a primi serviciile achitate; și
 • Pentru a primi o copie a materialelor (dacă există).

SR poate schimba speakerii, orele, datele și / sau locația serviciilor seminarului din orice motiv prin anuntarea in mod detaliat in scris a schimbării spakerilor, orelor de seminar, datelor și / sau locației și:

 • SR nu are nicio răspundere față de dvs. și
 • Nu veți face nici o plângere împotriva noastră (inclusiv pentru o rambursare), din  acest motiv.

Investiții și plăți

 • Ca urmare a serviciilor oferite in cadrul seminarului trebuie să ne achitati în cont: intreaga suma fără compensare, deducere a contravalorii sau dacă SR a fost de acord să plătiți in rate, trebuie să plătiți suma ratelor în întregime și fără deducerea sumei pana la data stabilita.
 • Dacă nu plătiți integral suma investitiei în termen de 3 zile lucrătoare sau ratele convenite, SR își rezervă dreptul de a adăuga o sumă suplimentară de plată a ratei la suma totală a investiției.
 • Plățile efectuate în temeiul prezentului acord trebuie efectuate prin mijloacele specificate în ordinul de plata.
 • check
  Dacă nu ati plătit ratele până la data scadentei, atunci toate sumele datorate de dumneavoastră către noi vor deveni scadente și ne vor fi plătite imediat fără compensare sau deducere sau contrarevendicare și fără a fi nevoie de o cerere ulterioară.
 • check
  În cazul în care plățile nu se efectuează până la data scadenței, SR își rezervă dreptul de a vă anula înscrierea și nu va va fi acordată nicio rambursare sau creditare. În plus, dacă serviciile au fost utilizate, accesate sau disponibile, SR își rezervă dreptul de a plasa toate sumele restante la o agenție de colectare a datoriilor.

Drepturi de anulare și rambursare

 • Prezentul acord va fi anulat dacă ne-ați anuntat în scris, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la plasarea unei comenzi, că nu mai doriți să primiți servicii și / sau produse de seminar prin livrarea sau trimiterea unei notificări de anulare către SR pe mail catre [email protected]. In acest caz vă vom restitui toate sumele achitate de dvs.  în baza acestui contract în termen de treizeci (30) zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de notificări de anulare.
 • SR poate anula serviciile de seminar printr-o notificare in scris către dvs. De asemenea, vă vom restitui suma pe care ați plătit-o în mod efectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării de anulare. Noi nu vom avea nici o responsabilitate în legătură cu anularea.

Transferul biletelor

 • În cazul în care nu puteți participa la evenimentul pe care l-ați rezervat și l-ați plătit, puteți transfera biletul unui nou participant desemnat, sub rezerva anuntarii in scris, împreună cu detaliile complete de contact ale noului participant desemnat, cel puțin cu 14 zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului. O taxă administrativă va fi impusă transferului de nume.
 • Biletele gratuite la orice eveniment, inclusiv cele emise ca bonus în cadrul achiziției dvs., nu pot fi transferate și trebuie să rămână în numele cumpărătorului.
 • Dacă ați achiziționat unul sau mai multe bilete, obțineți o promoție gratuită; atunci va trebui să oferiți SR detaliile insotitorilor dvs. în termen de 14 zile de la cumpărare și înainte de data seminarului. După expirarea acestei perioade, numele pe bilet nu va putea fi transferat în niciun caz. Cumpărați unul obțineți un bilet gratuit caretrebuie să fie folosit pentru același seminar sau  eveniment

Relevant

Recunoașteți că:

 • Nici SR, nici unul din reprezentanții noștri sau o persoană care este angajata pentru a sustine seminare ("Persoane relevante") nu este un consultant de investiții sau licențiat al Autoritatii de Conduită Financiară (FCA) sau al  Autoritatii de Reglementare Prudențială (PRA) sau orice altă autoritate guvernamentală care să ofere consultanță în materie de investiții;
 • Faptul că persoanele relevante nu intenționează să furnizeze consultanță de investiții sau să opereze o afacere de consultanță de investiții (așa cum este definită în Legea serviciilor financiare din 2012); și
 • SR poate plăti comisioane unor terțe părți care rezultă din acceptarea acestui acord.
 • check
  Pentru a obține fotografia de acces la seminar este necesara prezentarea unui act de identitate care va trebui sa fie prezentat la înregistrare, iar participantul va trebui să treacă printr-un punct de control al securității.

Vânzarea și revânzarea biletelor

Serviciile de seminar sau bilete de eveniment nu pot fi transferate, revândute (inclusiv prin intermediul site-urilor licitate on-line) sau utilizate pentru publicitate, promovare sau alte scopuri comerciale (inclusiv competiții și promoții comerciale) sau pentru a spori cererea pentru alte bunuri și servicii . Dacă un serviciu de seminar sau un bilet de eveniment este vândut sau utilizat cu încălcarea acestei condiții, serviciul poate fi anulat fără rambursare, iar posesorului biletului i se poate refuza accesul in sala. Avertisment de scalping: revânzarea unui serviciu de seminar sau a unui bilet de eveniment este reglementată în anumite circumstanțe de legislația privind vânzările de bilete și poate atrage sancțiuni penale.

Forță majoră

În cazul în care Serviciile de Seminar prevăzute în prezentul Contract nu pot avea loc  din cauza, unor catastrofe naturale, un accident inevitabil, incendiu,  inundații sau orice altă calamitate, sau din cauza unor greve  sau al oricărui alt eveniment aflat dincolo de controlul direct al ambelor părți, atunci  SR poate, la alegerea sa, fie să amâne data inițială a seminarului, fie să il anuleze și să ramburseze contravaloarea conform clauzei 2 din Drepturile de anulare și rambursare a celor de mai sus.

Generalitati:

 • Toate notificările sau alte comunicări trebuiesc  făcute pe [email protected].
 • Neexercitarea sau amanarea exercitării oricăror imputerniciri sau drepturi ale unei părți nu inseamna renunțarea  la ele și nici nu exclude exercitarea ulterioară a acestora sau exercitarea oricărei alte imputeriniciri sau drepturi. Renuntarea la o impternicire sau un drept poate fi facuta doar in scris si numai de persoana care urmeaza sa renunte la drepturi.
 •  În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este considerata  de o instanță competentă ca  ilegală, nevalabilă și inaplicabilă sau în contradicție cu orice normă, statut, ordonanță sau regulament, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții nu vor fi afectate.
 • check
  Prezentul acord constituie întregul acord între părți. Orice alte aranjamente, înțelegeri, reprezentări sau angajamente anterioare sunt înlocuite.
 • check
  Ne rezervăm dreptul de a modifica formatorii și conținutul cursului în orice moment fără notificare.

Acord de confidentialitate

Clientul recunoaște că va fi instruit cu materiale considerate "secret comercial" și confidențiale. Clientul este de acord să nu dezvăluie nici un fel de tehnici și comentarii despre eveniment  altor persoane, prin intermediul forumului, al mesajelor, al e-mailurilor personale, al blogurilor sau al altor modalitati. În cazul în care Clientul dezvăluie informații despre eveniment, atunci acesta recunoaste daunele de interese și încălcări ale contractului și va fi supus daunelor si litigiilor civile. Clientul este de acord să nu creeze, să nu colaboreze și nici să se asocieze cu nici o persoană pentru a difuza  nici un fel de informatie legata de produsele SR, incluzând dar fără a se limita la e-book, rapoarte speciale, fișiere audio sau video, publicări sau orice alte materiale derivate . Clientul nu înregistrează nicio parte a evenimentului.

Clientul este de acord să despăgubească  SR, pe formatorii si asociatii săi pentru  toate pierderile  sau daunele sufeite din cauza nerespectarii sau  încălcarii acestor Termeni și conditii. SR își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile cu o notificare prealabilă.